[ Klantmanager ]

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

 

Mensen met een bijstandsuitkering kiezen er steeds vaker voor om voor zichzelf te beginnen, en met succes! Het ondernemerschap biedt vaak verrassende en onverwachte mogelijkheden. En hoewel het 'eigen baas' zijn niet onderschat mag worden, zijn de voordelen voor kandidaten vaak groot:

  • onder eigen voorwaarden werken (dus bredere inzetbaarheid)
  • geen baas die vertelt wat er wanneer wat moet gebeuren (dus meer flexibiliteit)
  • de eigen kwaliteiten - eindelijk - tot hun recht te laten komen (ook bij beperkte belastbaarheid).
Heeft u een klant die met plannen voor zelfstandig ondernemerschap rondloopt? Dan wilt u als verantwoordelijk klantmanager allereerst weten of het plan van uw klant haalbaar is. 
 
Friedeberg Consultancy heeft de expertise om daarover een deskundig oordeel te vellen.
 
De beoordeling vindt plaats aan de hand van de ‘entreetoets’. De adviseur van Friedeberg Consultancy toetst aan de hand van een ondernemerstest en een intakegesprek of de klant in staat is na een periode van maximaal 12 maanden met een bedrijf te starten.
 
Wij toetsen de relevante vakkennis, het inzicht in de markt, de houding en ondernemersvaardigheden van de klant, alsmede de kansen van het bedrijfsplan zelf.
 
Na de entreetoets brengt Friedeberg het advies uit:
  • bij een negatief advies stroomt de klant niet in de voorbereidingsperiode
  • bij een positief advies stroomt de klant wel in de voorbereidingsperiode en wordt bij het advies een begeleidingsplan opgesteld. In dit begeleidingsplan wordt een voorstel gedaan voor het aantal adviesgesprekken en het aantal te volgen trainingen.

Na acceptatie van het begeleidingsplan gaan we van start!

Uw klant gaat zich oriënteren op het eigen bedrijf en de haalbaarheid van zijn of haar plannen onderzoeken. Het bedrijfsidee wordt uitgewerkt in een ondernemingsplan. Stap voor stap gaat de aspirant-ondernemer de plannen voor het eigen bedrijf verfijnen en indien mogelijk zelfs al overgaan tot de werkelijke start.
 
Tijdens het traject heeft de klant individuele gesprekken met een ervaren ondernemersadviseur en is het voor de klant mogelijk ook trainingen te volgen.
 
Uiteraard zal er tussentijds regelmatig terugkoppeling plaatsvinden over de voortgang. Aan het einde van het traject stellen wij een eindrapportage op over het totale verloop van het traject.
 
Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen? Bel naar 020 - 408 13 69 69 of mail [email protected].