[ ON&OV Detachering en debiteuren. Uw Bbz-poortwachter aan voor- én achterpoort. ]

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

DEBITEURENBEHEER VOLGENS Bbz-2004
Uw debiteurenbeheer laten doorlichten en op cruciale punten aanpassen om te voldoen aan de regels voor het  zo efficiënt en effectief mogelijk incasseren van bestaande én het toetsen van nieuwe Bbz bedrijfskredieten. ON&OV Detachering en Debiteuren, onderdeel van de Friedeberg Groep, biedt gemeenten een totaalpakket aan diensten. Naast ondersteuning in de uitvoering denken wij met u mee over een snellere en goedkopere oplossing waarmee u uw incassoquotum blijvend verhoogd.

MEER OVER ONZE DIENSTEN
Met een compleet pakket aan diensten ondersteunen wij gemeenten bij de werkzaamheden die de nieuwe regels met zich meebrengen.  Daarnaast adviseren wij gemeenten over het zo efficiënt en effectief mogelijk incasseren van bedrijfskredieten en  het toetsen van nieuwe bedrijfskredieten. Toezicht dus, aan zowel de voor- als achterpoort

Overzicht van diensten
 

 • Inventarisatie en rapportage
  Een QuickScan van de Bbz-dossiers, inventarisatie van de urgente dossiers en het in beeld brengen van  achterstallige werkzaamheden, waarbij een reële inschatting wordt gemaakt van de te behalen ‘winst’ op korte en langere termijn. Alle bevindingen worden vastgelegd in een rapportage die als bijlage bij de Marap en/of Sisa kan dienen.
   
 • Herziening Bbz invorderingsbeleid
  De nieuwe financiering Bbz vraagt om een duidelijk ‘plan van aanpak’ met betrekking tot debiteuren beheer. Het debiteurenbeheer zal, binnen de kaders die u als gemeente aangeeft, strak worden ingericht. Met als doel uw (Bbz)invorderingsbeleid nadrukkelijk af te stemmen op de nieuwe situatie.  Wij ondersteunen en adviseren u bij het formuleren van een dergelijk ‘plan van aanpak’. Waarbij wordt vastgelegd wanneer en op welke wijze tot formele opzegging en (dwang)invordering van de Bbz-bedrijfskredieten wordt overgegaan.
   
 • Uitvoering algemeen
  Ondersteuning bij het wegwerken van eventuele achterstanden op locatie en tegen een scherp uurtarief. Ook een bedrijfseconomisch onderzoek onder uw debiteuren kunnen wij voor u verzorgen.  Alle bevindingen vastgelegd in een tussentijdse rapportage bezien van het  juridisch (invorderings)perspectief.  Deze onderzoeken zijn voor gemeenten voor 90% declarabel.
   
 • Uitvoering specialistisch
  In samenwerking met een gerechtsdeurwaarderskantoor bieden wij u ondersteuning bij  (dwang)invordering.  Eventueel uitgebreid met een training ‘op het werk’ voor uw vaste Bbz-medewerkers
   
 • Training debiteurenbeheer
  Een training ontwikkeld door ON&OV Detachering en Debiteuren voor  medewerkers die betrokken zijn bij debiteurenbeheer. In deze training besteden wij aandacht aan het wettelijk kader bij terugvordering, terugvordering binnen het Bbz-2004 en eigen casuïstiek  
   
 • Evaluatie
  Een evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden, vastgelegd in een rapport, dat als bijlage voor de Marap en/of Sisa kan dienen.

Wij helpen u graag bij het realiseren van de doelstellingen die gesteld worden aan de financiering van
Bbz-bedrijfskredieten 2004.

Neemt u voor meer informatie contact op met Erik Friedeberg via [email protected]
of 020-408 13 43 van ON&OV Detachering en Debiteuren