[ Persbericht Gemeenten kunnen verdienen aan Bbz ]

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

Persbericht

12 oktober 2012

Gemeenten kunnen verdienen aan Bbz

In een unieke samenwerking met VNG en Divosa organiseerden Friedeberg Consultancy BV en STEW op 11 oktober j.l. de 3e Dag van het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen - een regeling voor ondersteuning van ondernemers). Hiermee speelden partijen in op de actuele thema's binnen Bbz. De dag vond plaats in Stadion Galgenwaard te Utrecht, de provincie waarin Friedeberg Consultancy onlangs is verkozen tot 1 van de 8 meest innovatieve bedrijven.

 

Erik Friedeberg, directeur Friedeberg Consultancy: "Met de op handen zijnde wijzigingen in de Bbz worden gemeenten meer gestimuleerd om een stevig debiteurenbeheer te voeren. Dit betekent dat gemeenten weliswaar een iets groter risico lopen, maar er ook geld mee kunnen gaan verdienen." Friedeberg pleit dan ook voor de oprichting van een orgaan bestaande uit gespecialiseerde adviesbureaus en gemeenten: "Wanneer gemeenten en ondernemers de handen ineenslaan kunnen we gezamenlijk de diverse belangen behartigen en het Bbz efficiënter uitvoeren. Zo kunnen we beter inspelen op toekomstige vraagstukken, zoals de oprichting van de ondernemerspleinen en de Wet Werken naar Vermogen."

Tijdens de Dag van het Bbz gaven onder meer Andries Ekhart, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Leeuwarden, Anne van Putten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Rob Gringhuis, directeur Regionaal Bureau Zelfstandigen Rotterdam hun visie op samenwerking tussen gemeenten en externen. SZW benadrukte het succes van het Bbz: "74% van de ondernemers is 4 jaar na de start van zijn onderneming, uit de uitkering. Bovendien levert een ondernemer die via Bbz start een forse besparing op de uitkeringslasten op". Ondanks het succes van het Bbz moet er volgens SZW meer aandacht komen voor een beter debiteurenbeheer en meer selectiviteit aan de poort. Hiertoe wil SZW de gemeenten nu meer stimuleren. Ook verruimt SZW de mogelijkheden voor gemeenten om de markt te betrekken bij kredietverlening aan zelfstandigen. In het Staatsblad van vandaag worden de wijzigingen in het Bbz gepubliceerd.
Naast genoemde sprekers deelden drie ondernemers in een panel hun ervaringen. Zij gaven aan dat zonder de ondersteuning door gemeenten en STEW zij niet als ondernemer hadden kunnen starten. Ook werden twee interactieve workshops gehouden, over begeleiding voor en na de start als ook debiteurenbeheer. Op het gebied van debiteurenbeheer werd aandacht besteed hoe dit beter en efficiënter te kunnen organiseren.

Waarom een speciale dag
De Dag van het Bbz is sinds 2010 in het leven geroepen om meer aandacht te vragen voor de problematiek van de kleine ondernemer, zoals bedrijven die vanuit de bijstand starten of bestaande bedrijven in de financiële problemen. Deze Dag is bedoeld voor mensen die voor lokale overheden of rijksoverheid werken en met het Bbz te maken hebben.

STEW houdt zich bezig met het begeleiden en trainen van mensen die een bedrijf willen beginnen. Dit zijn mensen die vanuit een bijstandssituatie een bedrijf willen starten, maar ook mensen die hun baan in loondienst kwijtraken als gevolg van reorganisaties bij (grote) bedrijven en vervolgens voor het ondernemerschap kiezen.

Friedeberg Consultancy houdt zich bezig met het verrichten van levensvatbaarheidsonderzoeken voor financiers, waaronder diverse gemeenten.