[ Klantmanager ]

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

  

U wilt een bedrijfseconomisch onderzoek laten uitvoeren om te bepalen of de plannen van uw klant haalbaar zijn.
 
In onze onderzoeken gaan wij ervan uit dat de basis van het bedrijf wordt gevormd door de persoon van de ondernemer, die over de juiste eigenschappen, voldoende vaardigheden en goede motivatie moet beschikken.
 
Vervolgens is een duidelijke bedrijfsformule noodzakelijk. Bij de invulling van die bedrijfsformule zal de (startende) ondernemer rekening dienen te houden met de omgeving: de marktsituatie en de concurrentiepositie. Het financiële plan is de resultante van bedrijfsformule en marktverkenning en tenslotte moet een aantal organisatorische zaken worden geregeld zoals rechtsvorm en administratie. Al deze aspecten nemen wij mee in de beoordeling van de levensvatbaarheid van het bedrijf.
 
Een onderzoek kan van duur en karakter verschillen, afhankelijk van de aard van uw opdracht. Er wordt onderscheid gemaakt naar:
  • Onderzoek gericht op aanvragen van beginnende of gevestigde zelfstandigen resulterend in een uitgebreide rapportage
  • Onderzoek gericht op aanvragen van beginnende of gevestigde zelfstandigen resulterend in een verkorte rapportage
  • Ander of vervolgonderzoek: dit is onderzoek gericht op aanvragen van oudere of beëindigende zelfstandigen of onderzoek gericht op aanvragen waarbij eerder al een rapport is uitgebracht
  • Onderzoek gericht op aanvragen om een uitkering op grond van de IOAZ.
Indien wij het bedrijf levensvatbaar achten, adviseren wij de aanvraag voor een periodieke aanvullende uitkering en/of een Bbz-lening toe te kennen. Indien wij het bedrijf niet haalbaar achten, adviseren wij de aanvraag af te wijzen.
 
Het kan ook zijn dat wij het bedrijf haalbaar achten, maar dat wij hier (opschortende) voorwaarden aan stellen. Voorbeelden van (opschortende) voorwaarden zijn het vinden van een vestigingspunt dat voldoet aan de in het adviesrapport gestelde eisen of een bewijsschrift van een afbetalingsregeling die met een schuldeiser is getroffen.
 
Wij vinden het belangrijk dat zowel u als de (startende) ondernemer begrijpt hoe wij tot onze conclusie zijn gekomen. Ons doel is dan ook dat voor beide partijen ons advies acceptabel en herkenbaar is!
 
Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen? Bel naar 020 – 408 1369 of mail [email protected].