[ Klantmanager ]

Printervriendelijke versieVerstuur naar een vriend

 

De bijstand voor het levensonderhoud wordt pas definitief vastgesteld, door middel van zogenaamde heronderzoeken, nadat het werkelijke inkomen bekend is. Binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de bijstandsverlening heeft plaatsgevonden, moet de zelfstandige de jaarrekening over het boekjaar waarin bijstandverlening heeft plaatsgevonden, aan de gemeente overleggen.

Aan de hand van de verstrekte inlichtingen wordt een berekening op jaarbasis gemaakt.
 
In het kader van een zogenaamd heronderzoek kan Friedeberg Consultancy de volgende werkzaamheden verrichten:
  • Inventarisatie van de per klant benodigde gegevens
  • Opvragen van deze gegevens bij de klant
  • Uitvoeren van de benodigde berekeningen
  • Opstellen van de bijbehorende beschikkingen.

De volgende activiteiten worden hierbij door ons uitgevoerd:  

  • Wij onderzoeken of de aanvrager al dan niet (een gedeelte van) deze uitkering dient terug te betalen.
  • Wanneer er een bedrijfskapitaal is verstrekt aan een gevestigde ondernemer kunnen wij de berekeningen uitvoeren in het kader van artikel 21 lid 1 en 2 van het Bbz 2004. 
  • Wij kunnen de aflossingscapaciteit van de kredietontvanger berekenen.
 
Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen?
Bel naar 020 – 408 13 69 of mail [email protected]

Meer informatie staat op de website www.bbz-regeling.nl.